1. Hizmetlerin Tanımı; Bu Hizmet Koşullarının kabulü.
1.1. Bu Hizmet Şartları (bu “Sözleşme” veya “Hizmet Şartları”), bir şahıs veya tüzel kişi (“siz”, “sizin” veya “kullanıcı”) ile Goldors (“Goldors”) arasındaki yasal bir sözleşmedir. “, “biz”, “bizim” veya “biz”), Web Sitesine, Hizmetlere ve Ürünlere erişiminiz ve bunları kullanımınızla ilgili olarak aşağıdaki “Sözleşme Tarafı” bölümünde belirtildiği şekilde.
1.2. Goldors, kullanıcıların Goldors (“Hizmetler”) tarafından oluşturulan güvenli ve erişilebilir sanal, bulut tabanlı bir yazılım ortamında iletişim kurmasına, işbirliği yapmasına ve oluşturmasına olanak tanır. Goldors, yalnızca Hizmet Planı kullanıcıları için Hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılmak üzere belirli ürünlerin (“Ürünler”) Web Sitesi aracılığıyla kullanılmasını teklif edebilir. Ürünler, geçerli son kullanıcı lisans sözleşmesinin koşullarına tabi olarak lisanslanacaktır.
1.3. Bu web sitesine ( https://goldors.com/ ) ve diğer tüm Goldors etki alanlarına (“Web Sitesi”) erişerek ve kullanarak , Hizmetleri kullanarak, satın alarak, Bu Hizmet Koşullarına ve burada yer alan ve/veya burada atıfta bulunulan tüm hüküm ve koşullara veya Web Sitesinde belirtilen ek hüküm ve koşullara bağlı kalmayı ve bunları kabul etmeyi kabul edersiniz.
1.4. Hizmet Koşulları Goldors tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir ve herhangi bir değişiklik Web Sitesinde ilan edilerek ve e-posta yoluyla bildirilecektir. Sizin tarafınızdan doğru veya güncel iletişim bilgilerini sağlamamanız veya muhafaza etmemeniz, zaman zaman değiştirilen bu Hizmet Koşullarına uyma sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Bu Hizmet Koşullarında yapılacak herhangi bir değişikliği kabul etmiyorsanız, Goldors Hizmetlerini ve Ürünlerini kullanmayı bırakmalı ve Web Sitesine artık erişmemelisiniz. Web Sitesini, Hizmetleri ve Ürünleri kullanmaya devam etmeniz, değişiklikleri kabul ettiğinizi gösterir.
1.5. Goldors, Web Sitesine, Hizmetlere ve Ürünlere herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma, erişimi sona erdirme veya kısıtlama hakkını tamamen kendi takdirine bağlı olarak saklı tutar.
2. Kullanıcıların Yükümlülükleri.
Web Sitesini, Hizmetleri ve Ürünleri yalnızca bu Hizmet Koşullarının izin verdiği amaçlarla ve ayrıca ilgili yargı alanlarındaki geçerli yasalar, düzenlemeler veya genel kabul görmüş uygulamalar veya yönergeler için kullanmayı kabul edersiniz. GOLDORS, SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLEN GEÇERLİ YASALARIN, KURALLARIN VEYA YÖNETMELİKLERİN HİÇBİR İHLALİNDEN SORUMLU DEĞİLDİR. WEB SİTESİNİ, HİZMETLERİ VE ÜRÜNLERİ KULLANIMINIZIN GEÇERLİ YASALAR, KURALLAR VEYA YÖNETMELİKLERE AYKIRI OLMAMASI SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR. Spesifik olarak, Web Sitesini, Hizmetleri ve Ürünleri kullanırken yaptığınız eylemlerin (1) ikamet ettiğiniz ülke, eyalet veya yerin veya (2) yasalarına, kurallarına veya düzenlemelerine aykırı olmadığını kabul ve taahhüt etmektesiniz. ülke, devlet, veya Goldors’ün bulunduğu veya çalıştığı yer. Bu, geçerli ihracat ve ithalat kısıtlamalarının yanı sıra diğer kısıtlamalara uymayı da içerir.
3. Hizmetlerin sizin tarafınızdan kullanımı.
3.1. Web Sitesine, Hizmetlere ve Ürünlere Goldors veya yetkili ortakları tarafından sağlanan yöntemler dışında herhangi bir yolla erişmemeyi (veya erişmeye çalışmamayı) kabul etmektesiniz. Web Sitesine, Hizmetlere ve Ürünlere otomatik yollarla erişmemeyi veya erişmeye teşebbüs etmemeyi ve Web Sitesine, Hizmetlere ve Ürünlere müdahale eden herhangi bir faaliyette bulunmayacağınızı kabul edersiniz.
3.2. Ayrıca, şunları kabul edersiniz:
a. Web Sitesine, Hizmetlere ve Ürünlere veya bağlı veya bağlantılı sitelere zarar vermemek veya müdahale etmemek veya başka bir şekilde zarar vermemek;
B. başka bir kullanıcının Kullanıcı Hesabını (aşağıda tanımlandığı gibi), şifresini veya sistemini kullanmamak veya kullanmaya teşebbüs etmemek; ve
c. Bu Hizmet Koşulları kapsamında erişim yetkiniz olmayan Kullanıcı İçeriğine (aşağıda tanımlandığı gibi) erişmemek veya erişmeye çalışmamak.
3.3. Kullanıcı Hesabınıza sizden başka biri erişirse, size sunulan her türlü işlemi yapabilir, Kullanıcı Hesabınızda değişiklik yapabilir ve burada yer alan her türlü yasal şartı kabul edebilir, çeşitli beyan ve taahhütlerde bulunabilir ve daha fazlasını yapabilir – ve bu tür tüm faaliyetler, sizin adınıza ve sizin adınıza meydana geldi.
4. Kullanıcı Hesabı.
4.1. Goldors, Web Sitesini, Hizmetleri ve Ürünleri kullanmak için kendi kullanıcı hesabınızı (“Kullanıcı Hesabı”) oluşturmanızı gerektirir. Kullanıcı Hesabınızı oluştururken, kendiniz hakkında doğru, güncel ve eksiksiz bilgiler sunmayı ve bu bilgileri güncel tutmayı kabul etmektesiniz. Goldors, doğru olmayan, yanlış, güncel olmayan veya eksik bilgi içerdiğinden makul olarak şüphelenilen herhangi bir Kullanıcı Hesabını askıya alma veya feshetme hakkını saklı tutar. Bu Kullanım Koşullarını kabul ettiğinizde ve Kullanıcı Hesabı kaydınız Goldors tarafından kabul edildikten sonra Kullanıcı Hesabınız oluşturulacaktır.
4.2. Kişisel, devredilemez bir şifre seçmelisiniz. Goldors, zaman zaman Web Sitesinin, Hizmetlerin ve Ürünlerin belirli diğer özelliklerine veya işlevlerine erişmeniz ve bunları kullanmanız için gerekli olan ek kodları veya şifreleri sağlayabilir.
4.3. Kullanıcı Hesapları birden fazla kişi tarafından “paylaşılamaz” veya kullanılamaz. Bu tür bir kullanıma sizin tarafınızdan yetki verilmiş olsun veya olmasın, Kullanıcı Hesabınız altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden (Goldors ‘te veya Goldors ile ilgili olarak Kullanıcı İçeriğini kullanmanın veya yayınlamanın sonuçları dahil) yalnızca siz sorumlusunuz. Kullanıcı Hesabınızın gizliliğini korumaktan sorumlu olduğunuzu kabul ediyor ve anlıyorsunuz. Ayrıca, hesap sahibinin izni olmadan herhangi bir zamanda başka birinin Kullanıcı Hesabını kullanamazsınız. Goldors, Kullanıcı Hesabınızın ve Kullanıcı İçeriğinin çalınması veya kötüye kullanılmasından kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Ancak, Kullanıcı Hesabınızın kötüye kullanılması ve kullanılması nedeniyle Goldors ‘ün veya herhangi bir üçüncü kişinin uğrayacağı zararlardan siz sorumlu tutulabilirsiniz.
5. Kullanıcı İçeriği
5.1. Kullanıcı Hesabınızda (“Kullanıcı İçeriği”) saklanacak verileri, bilgileri, materyalleri ve belgeleri yükleyebilirsiniz. Bu Hizmet Koşullarına tabi olarak, Kullanıcı İçeriğiniz, sizin tarafınızdan yetki verilen herhangi bir şekilde kullanılabilir. Başka kullanıcıların Kullanıcı İçeriklerini hiçbir şekilde kullanma hakkınız yoktur. Ayrıca, Kullanıcı İçeriğinize erişmesine izin verdiğiniz herhangi bir kişinin Kullanıcı İçeriğinizi değiştirmesi, yok etmesi, bozması, kopyalaması veya dağıtması durumunda Goldors ‘ün hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan edersiniz.
5.2. Goldors ‘ün, yalnızca kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir Kullanıcı İçeriğini görüntüleme, izleme ve/veya düzenleme, Kullanıcı İçeriğine erişimi reddetme, kaldırma veya devre dışı bırakma hakkına sahip olduğunu, ancak bunun bir yükümlülüğü olmadığını kabul ediyor ve anlıyorsunuz. yasa dışıdır veya herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, bildirimde bulunarak veya bulunmadan bu Hizmet Koşullarını ihlal edebilir.
5.3. Örneğin, virüsten koruma yazılımı yükleyerek, uygulamalarınızı güncelleyerek, dosyalarınızı parolayla koruyarak ve üçüncü tarafların bilgisayarınıza erişimini engelleyerek bilgisayarınızdaki veya diğer cihazlarınızdaki bilgileri korumaktan yalnızca siz sorumlusunuz. Diğer kullanıcıların Kullanıcı İçeriğinin virüslerden, yazılım arızalarından veya diğer nedenlerden bozulabileceğini anlıyorsunuz. Goldors ‘ün, bu tür bozuk Kullanıcı İçeriğinin paylaşımı ve kullanımı yoluyla herhangi bir kullanıcının maruz kalabileceği herhangi bir zarardan sorumlu olmadığını kabul ediyor ve anlıyorsunuz.
5.4. Bu Kullanıcı İçeriğini yasal olarak kullanma, yayınlama, aktarma veya lisanslama yetkisi de dahil olmak üzere Kullanıcı İçeriğine ilişkin tüm haklara sahipsiniz. Kullanıcı İçeriğinin doğru, güncel, doğru, herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmediğini (ve olmaya devam edeceğini) ve bulunduğunuz ülkede bulundurmanız, yayınlamanız, iletmeniz veya görüntülemeniz için hiçbir şekilde yasa dışı olduğunu kabul etmektesiniz. veya son kullanıcılarınız ikamet ediyor.
5.5. Goldors’un kullanıcıların kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerini (“Kişisel Bilgiler”) nasıl topladığını, kullandığını, ifşa ettiğini, yönettiğini ve sakladığını öğrenmek için lütfen “Veri Koruma” Bölümüne bakın. Herhangi bir Kişisel Bilginin ve/veya Kullanıcı İçeriğinin bir parçası olan herhangi bir kişi, kuruluş veya mülkün görüntüsü veya benzerliğinin gönderilmesi, iletilmesi ve yayınlanması ile ilgili olarak yürürlükteki tüm yasalar uyarınca gereken tüm izinleri ve izinleri aldınız ve bunlara bağlı kalacaksınız. geçerli tüm yasalar. Goldors ‘ün Kişisel Bilgilerini işlediği herhangi bir kullanıcının son kullanıcıları ile doğrudan bir ilişkisi yoktur. Herhangi bir kullanıcının son kullanıcısıysanız ve Kişisel Bilgilerinizle ilgili herhangi bir talepte veya soruda bulunmak istiyorsanız, lütfen bu kullanıcılarla doğrudan iletişime geçin. Örneğin, erişmek, düzeltmek, değiştirmek istiyorsanız, veya Goldors tarafından işlenen yanlış bilgileri silin, lütfen sorgunuzu bu verileri kontrol eden ilgili kullanıcıya yönlendirin. Herhangi bir son kullanıcı Kişisel Bilgisini kaldırmamız istenirse, bu talebe otuz (30) gün içinde yanıt vereceğiz.
6. Müşteri Hizmetleri
Goldors, https://goldors.com/ da belirtilen prosedürlere uygun olarak kullanıcılara destek sağlar .
7. Ücretler ve Ödeme.
7.1. Bu Hizmet Koşulları kapsamında size sağlanan tüm hak ve ayrıcalıklar, varsa geçerli ücreti Goldors’ye ödemenize tabidir. Goldors, Web Sitesine, Hizmetlere ve Ürünlere ücretsiz erişim sağlama hakkını, Goldors’nin yalnızca kendi takdirine bağlı olarak bir ücret karşılığında aynı veya benzer erişimi sağlamayı seçmesi koşuluyla açıkça saklı tutar.
7.2. Hizmetlere ve Ürünlere erişim için ödeme, siz ve Goldors arasında kararlaştırılan fiyatlar üzerinden yapılacaktır. Goldors, kullanıcılara her bir plan için farklı ücretler ve işlevsellik özellikleri ile birden fazla hizmet planı sunar (“Hizmet Planı”). Hizmetlerin ve varsa Ürünlerin teslimatı ödeme anında yapılacaktır. Varsa Hizmet Planı ödemesi tamamen veya kısmen iade edilmez. Aksi belirtilmedikçe, tüm ücretlere vergi makamları tarafından uygulanan vergiler, harçlar veya harçlar dahil değildir. Bu tür geçerli vergileri ödemekten siz sorumlusunuz.
Hizmet Planı için faturalandırılan tutarın, promosyon teklifleri, Kullanıcı Hesabındaki değişiklikler veya geçerli satış vergisi/KDV/GST tutarındaki değişiklikler vb. gibi nedenlerle değişebileceğini kabul etmektesiniz ve bu tür durumlar için sizi faturalandırmamız için bize yetki vermektesiniz. değişen miktarlar.
7.3. Üçüncü Şahıs Materyallerine erişim için ödeme (bu Hizmet Koşullarının 9. Bölümünde tanımlandığı gibi), burada aksi belirtilmedikçe, geçerliyse üçüncü şahıslara yapılacaktır. Üçüncü Şahıs Materyallerini bu Hizmet Şartlarına uygun olarak ve söz konusu üçüncü şahısların hizmet şartlarına tabi olarak kullanmayı kabul etmektesiniz.
7.4. Kullanıcı Hesabınız için herhangi bir abonelik veya başka hizmetler satın alırsanız, Goldors’nin satın alma veya kayıt siparişini tamamlamak için kullandığınız ödeme yönteminizden para çekerek aboneliğinizin otomatik olarak yenilenmesine kaydolabileceğini kabul edersiniz. Bu seçeneği istediğiniz zaman Kullanıcı Hesabınızdan kapatabilirsiniz.
7.5. Herhangi bir nedenle ödeme yapılmaması durumunda Goldors, siz tartışmasız ücretleri ve gecikme ücretlerini ödeyene kadar Hizmet Planındaki tüm abonelikleri ücretsiz plana düşürür. Hizmet Planının ödeme yapılmaması nedeniyle düşürülmesi, Kullanıcı İçeriğinize ve Üçüncü Taraf Materyallerine erişim kaybına neden olabilir. Bu durumda Goldors, bu tür eylemlerle bağlantılı olarak maruz kalabileceğiniz herhangi bir hasar, yükümlülük, kayıp (veri veya kar kaybı dahil) veya diğer sonuçlardan sorumlu olmayacaktır.
8. Süre ve Fesih.
8.1. Bu Hizmet Koşullarının süresi, Web Sitesini, Hizmetleri veya Ürünleri kullanmaya başladığınızda başlayacak ve Goldors veya yazılı bildirimde bulunabilirsiniz. Goldors, Web Sitesini, Hizmetleri veya Ürünleri veya bunların herhangi bir bölümünü değiştirme, askıya alma veya sona erdirme ya da Goldors’a karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeden dilediği zaman ve bildirimde bulunarak bu Hizmet Koşullarını feshetme hakkını saklı tutar.
8.2. Bu Hizmet Koşullarını feshetmek istiyorsanız, aşağıdaki “Sözleşme Tarafı” bölümünde verilen adresten Goldors ‘a her zaman yazılı olarak bildirerek bunu yapabilirsiniz. Kullanıcı Hesabınızı sonlandırmaktan yalnızca siz sorumlusunuz. Kullanıcı Hesabınızın feshedilmesi üzerine Goldors ‘un Kullanıcı İçeriğinizi Web Sitesinden, Hizmetlerden ve Ürünlerden silme hakkı vardır, ancak böyle bir yükümlülüğü yoktur.
8.3. Diğer haklara halel getirmeksizin, burada açıklanan sınırlamalardan veya diğer gereksinimlerden herhangi birine uymazsanız, bu Hizmet Şartları otomatik olarak (geçerli kalacak hükümler hariç) sona erecektir.
8.4. Fesih üzerine, Goldors ‘un Fikri Mülkiyetinin (aşağıda tanımlandığı gibi) herhangi bir şekilde kullanılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Web Sitesini, Hizmetleri ve Ürünleri kullanmayı derhal bırakmalısınız.
9. Diğer Sitelere ve Üçüncü Taraf Materyallerine Bağlantılar.
9.1. Web Sitesini, Hizmetleri ve Ürünleri kullanmak, Web Sitesi, Hizmetler ve eriştiğiniz Ürünler (“Lisanslı Görüntüler”) aracılığıyla sağlanan görüntülere ilişkin herhangi bir fikri mülkiyet hakkının mülkiyetini size vermez. Lisans haklarını doğrudan sahibinden satın almadığınız sürece Web Sitesinden, Hizmetlerden ve Ürünlerden Lisanslı Görselleri kullanamazsınız.
herhangi bir Uygulamanın içeriğinden hiçbir şekilde sorumlu değildir;
10. Hizmet Koşullarının Dili
Goldors’un size bu Hizmet Koşullarının İngilizce sürümünün başka bir dile çevirisini sağladığı durumlarda, çevirinin yalnızca size kolaylık sağlamak için yapıldığını ve bu Hizmet Koşullarının İngilizce sürümünün Goldors ile olan ilişkinizi yöneteceğini kabul edersiniz. .
11. Fikri Mülkiyet.
11.1. Web Sitesi, Hizmetler ve Ürünlerdeki telif hakkı, ticari marka ve diğer tüm mülkiyet hakları Goldors ‘a, bağlı kuruluşlarına ve (varsa) lisans verenlerine (“Goldors ‘un Fikri Mülkiyeti”) aittir. Aksi burada özellikle belirtilmedikçe veya Goldors tarafından yazılı olarak yetki verilmedikçe, Web Sitesi, Hizmetler ve Ürünler’in burada açıkça belirtilmeyen tüm hakları saklıdır. Goldors ‘un Fikri Mülkiyetini kopyalamamayı, yeniden yayınlamamayı, çerçevelememeyi, indirmeye sunmamayı, iletmemeyi, değiştirmemeyi, kiralamamayı, kiralamamayı, ödünç vermemeyi, satmamayı, devretmemeyi, dağıtmamayı, lisanslamamayı, alt lisans vermemeyi, tersine çevirmemeyi veya Goldors ‘un Fikri Mülkiyetini temel alan türev çalışmalar oluşturmamayı kabul ediyorsunuz. .
11.2. Goldors, Üçüncü Şahıs Materyalleri, Telefon, Lisanslı Görseller (aşağıda tanımlandığı gibi) ve Kullanıcı İçeriği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Goldors ‘un Fikri Mülkiyeti dışındaki fikri mülkiyet haklarındaki herhangi bir mülkiyet hakkını reddeder.
11.3. Görüntü ayarlamaları yapmak ve gerekli diğer teknik işlemleri gerçekleştirmek için bulut hizmetleri ve CDN’ler dahil olmak üzere içeriğinizi platformumuza yüklememiz gerekeceğini biliyor ve kabul ediyorsunuz.
12. Garantiler ve Sorumluluk Reddi.
12.1. SİTE, HİZMETLER VE ÜRÜNLER “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTADIR. GOLDORS BURADA, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE WEB ÜRÜNLERİNİN HİÇBİR ŞEKİLDE İHLAL EDİLMEMESİ GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ BEYAN VEYA GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDEDER. GOLDORS TARAFINDAN YAZILI OLARAK KABUL EDİLEN DIŞINDA, GOLDROS’UN YÜKLENİCİLERİ, TEMSİLCİLERİ, SATICILARI VEYA DİSTRİBÜTÖRLERİ VEYA BAŞKA BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN BU SINIRLI GARANTİYİ DEĞİŞTİRME VE HERHANGİ BİR EK GARANTİ VERME HAKKI YOKTUR.
12.2. GOLDORS, WEB SİTESİNİN, HİZMETLERİN VE ÜRÜNLERİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HİÇBİR GARANTİ VERMEZ VEYA HİÇBİR BEYANDA BULUNMAZ. GÖNDERİLEN HERHANGİ BİR BİLGİNİN İLETİMDE YA DA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KESİLİLEBİLECEK OLDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ. GOLDORS, GOLDORS TARAFINDAN GÖNDERİLEN WEB SİTESİNİN, HİZMETLERİN VE ÜRÜNLERİN VEYA ELEKTRONİK HABERLEŞMELERİN VİRÜS VEYA BAŞKA ZARARLI ELEMENTLERDEN MUAF OLDUĞUNU GARANTİ ETMEMEKTEDİR. WEB SİTESİNİN, HİZMETLERİN VE ÜRÜNLERİN KULLANIMI, KENDİ TAKDİRİNİZE VE RİSKİNİZE GÖRE YAPILMAKTADIR VE BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZDEKİ HERHANGİ BİR ZARARDAN, VERİ KAYBINDAN VEYA BU TÜRDEN KAYNAKLANACAK DİĞER ZARARLARDAN YALNIZCA SİZİN SORUMLU OLDUĞUNUZU KABUL EDEREK YAPILMAKTADIR. . GOLDORS, WEB SİTESİ, HİZMETLER VE ÜRÜNLERLE BAĞLANTILI OLARAK BİLGİSAYARINIZA İNDİRİLEN HİÇBİR BİLGİSAYAR VİRÜSÜ VEYA DİĞER BENZER YAZILIM KODLARI İÇİN HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
12.3. Goldors, Kullanıcı Hesabınıza ve Kullanıcı İçeriğinize yetkisiz kişilerin erişimini kısıtlamak için ticari olarak makul tüm çabayı gösterecektir. Bununla birlikte, parola korumalı hiçbir veri depolama ve alma sistemi tamamen aşılmaz hale getirilemez. Parola gizliliğinizi korumanın ve Kullanıcı İçeriğinizi yetkisiz erişime, görüntülemeye, kopyalamaya ve değiştirmeye karşı korumanın sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmektesiniz.
12.4. Web Sitesinin belirli bir ülkede mevcut olmayabilecek Hizmetlere ve Ürünlere referanslar içerebileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Bu tür herhangi bir referans, söz konusu Web Sitesinin, Hizmetlerin ve Ürünlerin herhangi bir zamanda herhangi bir ülkede mevcut olacağını ima etmez veya garanti etmez.
12.5. Web Sitesini, Hizmetleri ve Ürünleri kullanarak saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı bulabileceğiniz içeriğe maruz kalabileceğinizi ve bu bağlamda Web Sitesini, Hizmetleri ve Ürünleri kullandığınızı anlıyor ve kabul ediyorsunuz. kendi sorumluluğunuzdadır.
12.6. GOLDORS HİÇBİR DURUMDA HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, DOLAYLI, CEZAİ, ÖZEL VEYA ARIZİ ZARARLARDAN (SINIRLAMALAR OLMAKSIZIN, İŞ KAYBI, SÖZLEŞME, GELİR, VERİLER, İŞ BİLGİLERİ DAHİL), , (I) WEB SİTESİNİN, HİZMETLERİN VE ÜRÜNLERİN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, WEB SİTESİNDEN, HİZMETLERDEN VE ÜRÜNLERDEN KAYNAKLANAN VEYA BAĞLANTILI OLARAK KAYNAKLANAN, NEDENİ, BİLDİRİMSİZ, (II) HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN WEB SİTESİ, HİZMETLER VEYA ÜRÜNLER ÜZERİNDE VEYA ARACILIĞIYLA YAPILAN AÇIKLAMALARI VEYA EYLEMLERİ, (III) İLETİM VEYA VERİLERİNİZE YETKİSİZ ERİŞİM VEYA DEĞİŞİKLİKLER, (IV) HERHANGİ BİR BİLGİ GÖNDERİLMİŞ YA DA ALINMIŞ YA DA GÖNDERİLMEMİŞ VEYA ALINMAMIŞTIR, (V) VERİLERİN SAKLANAMAMASI, WEB SİTESİNDEN, HİZMETLERDE VE ÜRÜNLERDE MEVCUT OLAN HERHANGİ BİR VERİ KAYBI, DOSYA KAYBI VEYA ZARAR VEYA KULLANICI İÇERİĞİ, GOLDORS’UN BU TÜR OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE GECİKMİŞ VEYA KESİNTİ OLAN VE (D) GOLDORS’UN MAKUL KONTROLÜ DIŞINDA OLAN HERHANGİ BİR OLAY VEYA KOŞULLARDAN KAYNAKLANAN PERFORMANS, GECİKME, HATA, VERİ KAYBI VEYA DİĞER KAYIPLAR. GOLDORS VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SAĞLAYICILARININ, WEB SİTESİNİN, HİZMETLERİN VE ÜRÜNLERİN HİÇBİR ŞEKİLDE FESHİ, ASKIYA ALMASI, KESİNTİSİ, GECİKMESİ İÇİN SİZE KARŞI SORUMLU OLMAYACAĞINI KABUL EDERSİNİZ. BURADAKİ HİÇBİR ŞEYE AYKIRI HİÇBİR ŞEYE BAĞLI OLARAK, GOLDORS’UN BU SÖZLEŞME İLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA HAKSIZ FİLM İHLALİNDEKİ ZARARLAR İÇİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ,
12.7. Web Sitesi, Hizmetler ve Ürünler ile ilgili veya bunlarla bağlantılı olarak Goldors’a karşı açılan herhangi bir dava, dava sebebinin ortaya çıktığı tarihten itibaren bir (1) yıl içinde başlatılmalı ve Goldors’e yazılı olarak bildirilmelidir.
12.8. Yukarıda aksini belirten herhangi bir ifadeye bakılmaksızın, Goldors hiçbir durumda herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin “yayıncısı” olarak kabul edilemez, herhangi bir Kullanıcı İçeriğini hiçbir şekilde desteklemez ve yüklenen, yayınlanan, yayınlanan ve yüklenen herhangi bir Kullanıcı İçeriği için hiçbir sorumluluk kabul etmez. /veya herhangi bir kullanıcı veya başka bir taraf tarafından Web Sitesi, Hizmetler ve Ürünler üzerinde ve/veya aracılığıyla, herhangi bir tarafın herhangi bir kullanımı için veya bunlara veya bunların herhangi bir kaybı, silinmesi veya zarar görmesi veya herhangi bir kayıp, hasar, Herhangi bir Kullanıcı İçeriğini yayınlamak, bunlara erişmek ve/veya bunlara güvenmek sonucunda veya bunlarla bağlantılı olarak sizin veya başkalarının maruz kalabileceği veya maruz kalabileceğiniz maliyet veya masraflar. Ayrıca Goldors, herhangi bir hata, karalama, iftira, yalan, müstehcenlik, pornografi, kışkırtma ve/veya sizin veya başka bir tarafın karşılaşabileceği diğer herhangi bir yasa dışı ve/veya ihlal edici Kullanıcı İçeriği. Goldors, Web Sitesinin, Hizmetlerin ve Ürünlerin kişisel içeriğin barındırılması için kullanılmasını önermez ve bu tür herhangi bir içeriğin ihlali veya zarar görmesiyle ilgili herhangi bir güvenlik veya bütünlük yükümlülüğü veya riski taşımaz.
13. Garantileriniz.
13.1. (i) Web Sitesi, Hizmetler ve Ürünler ile bağlantılı olarak Goldors’a sağladığınız tüm bilgilerin doğru, doğru, doğru ve güncel olduğunu; (ii) bu Hizmet Koşullarına girmek için tam yetki ve yetkiye sahipsiniz; (iii) Goldors ile bağlayıcı bir sözleşme yapmak için reşit olmanız; (iv) bu Hizmet Koşullarını yürürlüğe koymak için gerekli tüm resmi onayları isteyeceksiniz; (v) bu Hizmet Koşulları kapsamındaki tüm yükümlülüklerinizi yürürlükteki yasalara uygun olarak yerine getireceksiniz; ve (vi) Web Sitesinin, Hizmetlerin ve Ürünlerin son kullanıcılarına sunulan ve Goldors tarafından sağlanmayan editoryal, metin, grafik, görsel-işitsel ve diğer içeriğiniz (1) herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmez. herhangi bir üçüncü şahıs, (2) iftira, iftira veya müstehcenlik teşkil etmez,
13.2. İşbu belgeyle, Web Sitesi, Hizmetler ve kullanıma sunulan Ürünler herhangi bir nedenle ülkenizin ulusal yasalarını ihlal ederse, sorumlu olduğunuzu ve tüm riskleri üstlendiğinizi kabul edersiniz.
13.3. Web Sitesi, Hizmetler ve Ürünler, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ihracat kontrollerine tabidir. Bu nedenle, Web Sitesi, Hizmetler ve Ürünler (i) ABD ambargolu ülke veya bölgeye (veya bir vatandaşına veya mukimine) (şu anda Kırım – Ukrayna Bölgesi, Küba, İran, Kuzey Kore, Sudan ve Suriye) veya ABD’nin mal ambargosu uyguladığı diğer herhangi bir Ülke; veya (ii) ABD Hazine Bakanlığı’nın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesindeki veya ABD Ticaret Bakanlığı’nın Reddedilen Emirler Tablosu’ndaki herhangi birine. Web Sitesini, Hizmetleri ve Ürünleri kullanarak, bu tür bir ülkede veya bu tür bir listede bulunmadığınızı, kontrolü altında olmadığınızı veya vatandaşı olmadığınızı veya mukim olmadığınızı beyan ve garanti edersiniz.
14. Geri bildirim.
Web Sitesi, Ürünler veya Hizmetler ile ilgili olarak zaman zaman Goldors’a öneri, yorum veya diğer geri bildirimlerde bulunabilirsiniz (bundan böyle “Geri Bildirim” olarak anılacaktır). Tüm Geri Bildirimlerin tamamen gönüllü olduğunu ve olacağını ve ayrı bir anlaşma olmadığı takdirde Goldors için herhangi bir gizlilik yükümlülüğü oluşturmayacağını kabul edersiniz. Goldors, size karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin, bu tür Geri Bildirimleri uygun gördüğü şekilde ifşa etmekte ve kullanmakta serbest olacaktır. Bununla birlikte, yukarıda belirtilenler, Gizlilik Politikası uyarınca korunan bilgilere ilişkin olarak taraflardan herhangi birinin buradaki yükümlülüklerini etkilemeyecektir.
15. Telif Hakkı İhlali.
15.1. Geçerli uluslararası fikri mülkiyet yasasına (Amerika Birleşik Devletleri’nde Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası dahil) uygun telif hakkı ihlali iddiası bildirimlerine yanıt vermek Goldors politikasıdır. Çalışmanızın telif hakkı ihlali oluşturacak şekilde kopyalandığını düşünüyorsanız, lütfen aşağıda belirtilen yazılı bilgileri Goldors Copyright Agent ile birlikte sağlayın. (Bu prosedürün yalnızca Goldors’a telif hakkıyla korunan materyalinizin ihlal edildiğini bildirmek için olduğunu unutmayın.)
a. Telif hakkı sahibinin veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili kişinin elektronik veya fiziksel imzası;
B. İhlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkı alınmış çalışmanın açıklaması;
C. Hak ihlalinde bulunduğunu iddia ettiğiniz materyalin Web Sitesinde nerede bulunduğunun açıklaması;
NS. Adresiniz, telefon numaranız ve e-mail adresiniz;
e. İhtilaflı kullanımın telif hakkı sahibi, temsilcisi veya kanun tarafından yetkilendirilmediğine dair iyi niyetli bir inancınız olduğuna dair bir beyanınız; ve
f. Yalan beyan cezası altında, bildiriminizdeki yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna ve telif hakkı sahibi olduğunuza veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir beyan.
15.2. Web sitesinde telif hakkı ihlali iddialarının bildirilmesiyle Goldors Telif Hakkı Ajan ulaşılabilir info@goldors.com .
15.3. Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası’na uygun olarak Goldors, kendi takdirine bağlı olarak, Goldrs’un bu Kullanıcı İçeriğinin kalıcı olarak kaldırılmasıyla sonuçlanan birden fazla yayından kaldırma bildirimi aldığı Kullanıcı Hesaplarını (“Tekrar İhlal Edenler”) feshedebilir. İşbu belgeyle, Goldors’un, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Kullanıcı Hesabının Tekrar İhlallerin Kullanıcı Hesapları da dahil olmak üzere üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine inanması halinde, Kullanıcı Hesaplarını feshetme hakkını açıkça saklı tuttuğunu kabul etmektesiniz.
16. Web Sitesinin, Hizmetlerin ve Ürünlerin Güncellemeleri.
16.1. Web Sitesinin, Hizmetlerin ve Ürünlerin zaman zaman güncelleneceği ve değiştirileceği koşulunu biliyor ve kabul ediyorsunuz. Bu değişiklikler, hata düzeltmeleri, gelişmiş işlevler, yeni modüller, kullanıcı arayüzündeki değişiklikler, yeni düzenlemelere uygunluk veya diğer biçimler şeklinde olabilir. Bu tür güncellemeler ve değişiklikler önceden haber verilmeksizin yapılabilir.
16.2. Ürünleri indirirseniz, söz konusu Ürünler için sonraki güncellemeleri otomatik olarak indirebilir ve yükleyebilir. Bu güncellemeler Ürünleri iyileştirmek, geliştirmek ve daha da geliştirmek için tasarlanmıştır ve hata düzeltmeleri, gelişmiş işlevler, yeni yazılım modülleri ve tamamen yeni sürümler şeklinde olabilir. Web Sitesini, Hizmetleri ve Ürünleri kullanımınızın bir parçası olarak bu tür güncellemeleri almayı (ve Goldors’un bunları size teslim etmesine izin vermeyi) kabul etmektesiniz.
17. Herkese Açık Olarak Düzenlenen Bölümler.
17.1. Web Sitesi, forumlar, sohbetler, ziyaretçi defteri ve yorumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Web Sitesinin tüm ziyaretçileri tarafından düzenlenebilecek ve görüntülenebilecek sayfalar veya bölümler içerebilir (“Genel Olarak Düzenlenen Bölümler”). Üçüncü taraflarca görülebileceğinden, Kişisel Bilgilerin Kamuya Açık Bölümlere girilmesinde takdir yetkisi kullanılmalıdır. Herkese Açık Olarak Düzenlenen Bölümlerde yer alan Kişisel Bilgilerin kullanımı Gizlilik Politikasına tabidir.
17.2. Goldors, Kamuya Açık Bölümlere gönderilen herhangi bir mesajı, kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, Goldors’un görüşüne göre, bunlarla sınırlı olmamak üzere, değiştirme ve/veya silme hakkını saklı tutar:
a. iftira, karalama, mahremiyet ihlali teşkil edebilir veya müstehcen, pornografik, küfürlü veya tehditkar;
B. herhangi bir tüzel kişinin veya kişinin fikri mülkiyetini veya diğer haklarını ihlal edebilir;
C. geçerli yasaları ihlal edebilir veya yasa dışı faaliyetleri savunabilir;
NS. reklam yapan veya başka bir şekilde fon talep eden veya mallar, hizmetler, reklamcılar veya sponsorlar için bir talep olan veya başka bir şekilde ticari faaliyette bulunan;
e. normal diyalog akışını bozan veya diğer kişilerin Web Sitesi aracılığıyla gerçek zamanlı faaliyetlerde bulunma yeteneklerini etkileyecek şekilde hareket eden;
F. herhangi bir bilgisayar yazılımının veya donanımının veya telekomünikasyonun işlevselliğini kesintiye uğratmak, yok etmek veya sınırlamak için tasarlanmış virüsler, solucanlar, truva atları veya diğer bilgisayar kodları, dosyalar veya programlar içerebilen programları içerir;
G. Web Sitesinin, Hizmetlerin ve Ürünlerin veya Web Sitesine bağlı ağların kullanımına ilişkin zaman zaman oluşturulan herhangi bir politika veya düzenlemeyi ihlal eden; veya
h. yukarıda (a) ila (g)’de belirtilen açıklamalar kapsamına giren içerik türlerini içeren diğer sitelere bağlantılar içerir.
18. Yasa Dışı veya Yasak Kullanım.
18.1. Web Sitesini, Hizmetleri ve Ürünleri, yasa dışı olan, bu Hizmet Koşulları tarafından yasaklanan veya Web Sitesinin, Hizmetlerin ve Ürünlerin düzgün çalışmasına herhangi bir şekilde müdahale eden veya müdahale etmeye çalışan herhangi bir amaç için kullanamazsınız. . Web Sitesini, Hizmetleri ve Ürünleri, Web Sitesine, Hizmetlere ve Ürünlere zarar verecek, devre dışı bırakacak, aşırı yükleyecek veya bozacak veya herhangi bir üçüncü şahsın Web Sitesini kullanmasına ve Siteden yararlanmasına engel olacak şekilde kullanamazsınız, Hizmetler ve Ürünler. Şunları kabul ediyorsunuz:
a. Web Sitesinden, Hizmetlerden ve Ürünlerden veya bunlar aracılığıyla bilgi toplayan, “mayın” oluşturan veya başka bir şekilde bilgi toplayan herhangi bir üçüncü taraf yazılımı kullanmayacaktır;
B. Herhangi bir Goldors sunucusuna saldırı düzenlemeyecek, yardım etmeyecek veya bu saldırıya dahil olmayacak veya Goldors sunucularını başka bir şekilde bozmaya teşebbüs etmeyecek, bu da cezai ve medeni kanunların ihlali anlamına gelecektir; ve böyle bir girişimde bulunulması veya böyle bir saldırı için yardım sağlanması durumunda, Goldors, yasaların izin verdiği ölçüde, bu tür herhangi bir kullanıcıdan tazminat talep etme hakkını saklı tutar;
C. Goldors, Web Sitesi, Hizmetler ve Ürünler veya herhangi bir üçüncü taraf hakkında karalayıcı, iftira niteliğinde, müstehcen, taciz edici, tehdit edici, kışkırtıcı, taciz edici, ırkçı olarak kabul edilebilecek bir bağlamda herhangi bir küçük düşürücü bilgiyi sunmayacak, iletmeyecek veya göstermeyecektir. , saldırgan, aldatıcı veya hileli, cezai veya zararlı davranışları teşvik eden, herhangi bir kişi, grup veya kişi sınıfına karşı ayrımcılık yapan veya herhangi bir şekilde karalayıcı olan; yarış; Cinsiyet; din; Milliyet; sakatlık; cinsel yönelim; veya yaş; veya Goldors’un Fikri Mülkiyetini veya herhangi bir üçüncü şahsın haklarını başka şekilde ihlal eden; ve
NS. Web Sitesine, Hizmetlere ve Ürünlere yüklemeyecek veya bunları herhangi bir virüs, solucan, Truva Atı, saatli bomba, web hatası, casus yazılım, kötü amaçlı yazılım tasarlamak, geliştirmek, dağıtmak ve/veya başka bir şekilde iletmek veya yürütmek için kullanmayacaktır, veya herhangi bir donanımın, yazılımın veya telekomünikasyon ekipmanının veya diğer herhangi bir fiili veya potansiyel olarak zararlı, kesintiye neden olan veya istilacı kod veya bileşenin çalışmasına zarar verebilecek veya bu donanımları ele geçirmeyi amaçlayan herhangi bir bilgisayar kodu, dosyası veya programı; ve
e. Goldors Hizmetlerinin altyapısına veya Goldors’un Goldors Hizmetlerine bağlı sistemlerine veya ağlarına makul olmayan veya orantısız olarak büyük bir yük getiren herhangi bir işlem yapmayacak veya Goldors Hizmetlerinin veya sunucularından herhangi birinin veya sunucularının çalışmasına herhangi bir şekilde müdahale etmeyecek veya kesintiye uğratmayacaktır. onları barındıran veya kullanılabilir hale getiren veya bu tür sunucuların veya ağların gereksinimlerine, prosedürlerine, politikalarına veya düzenlemelerine uymayan ağlar.
F. Web Sitesini, Hizmetleri ve Ürünleri herhangi bir şekilde spam, istenmeyen posta, dolandırıcılık, dolandırıcılık, kimlik avı, “zincirleme mektuplar”, “piramit şemaları” veya benzer davranışlarla bağlantılı olarak kullanmayacak veya etik olmayan pazarlama veya reklamcılık faaliyetlerinde bulunmayacaktır. .
18.2. Bu Hizmet Koşullarının herhangi bir hükmünü ihlal ederseniz veya Goldors’un kötü niyetli veya uygunsuz gördüğü başka bir davranışta bulunursanız, Goldors Kullanıcı Hesabınıza veya Goldors.Sitelerinize karşı işlem yapabilir. Goldors, Web Sitesi, Hizmetler ve Ürünler için ödenen tutarları herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, herhangi bir Kullanıcı İçeriğini kaldırma ve Kullanıcı Hesabınızı veya Goldors.Sitelerinizi askıya alma hakkını saklı tutar. Goldors, tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu Hizmet Koşullarını uygulama veya uygulamama hakkını saklı tutar.
19. Tazminat.
Goldors’u, iştiraklerini, lisans verenlerini ve lisans sahiplerini, memurlarını, yöneticilerini, acentelerini ve çalışanlarını avukatlar ve diğer makul ücretler dahil olmak üzere her türlü masraf, kayıp, iddia, hasar, para cezası, ceza veya yükümlülükten tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı kabul etmektesiniz. bir devlet kurumu tarafından yapılan değerlendirme, talep veya talep dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü şahıs tarafından başlatılan herhangi bir iddia, talep, dava, dava, tahkim veya diğer işlemlerden kaynaklanan ölçüde, herhangi bir yargı, hüküm, mahkeme emri veya uzlaşma kapsamında ödenecek profesyoneller veya bu Hizmet Koşullarını ihlal etmenizden kaynaklanan varlık.
20. Web Sitesine Bağlantı Verme.
Aşağıdaki kurallara uymanız şartıyla Web Sitesine bağlantı verilmesine izin verilir. Web Sitesinin ana sayfasına veya Web Sitesinin başka herhangi bir sayfasına bağlantı verebilirsiniz. Ancak, satır içi bağlantı (veya sıcak bağlantı) veya çerçeveleme kullanmanıza izin verilmez. Goldors’un bağlayıcıyı veya onun web sitesini, ürünlerini veya hizmetlerini desteklediğini veya sponsor olduğunu ima etmemelisiniz. Goldors’un önceden yazılı izni olmadan Goldors’un Fikri Mülkiyetini kullanmamalısınız. Ayrıca, Goldors’un talebi üzerine herhangi bir zamanda bağlantıyı kaldırmayı kabul etmektesiniz.
21. Hesap silme.
Hizmet planı ücretsizse (orijinal veya dönüştürülmüş) ve 30 gün boyunca tamamen etkin değilse, bir Kullanıcı Hesabı ‘arşivlenir’ ve yalnızca bir yönetici hesabı (yönetici haklarına sahip bir kullanıcı) tarafından alınabilir. Kullanıcı Hesabını almak için bir yöneticinin oturum açması yeterlidir. Örnek ‘arşivlendikten’ sonraki 15 gün içinde hiçbir yönetici oturum açmazsa, Kullanıcı Hesabı silinecektir.
22. Atama.
Goldors, bu Hizmet Şartlarını kısmen veya tamamen herhangi bir zamanda önceden bildirime tabi olarak herhangi bir kişi veya kuruluşa devredebilir veya devredebilir. Bununla birlikte, Goldors’un önceden yazılı izni olmaksızın bu Hizmet Koşulları kapsamındaki herhangi bir hak veya yükümlülüğü devir veya temlik edemezsiniz ve tarafınızca yapılan herhangi bir yetkisiz atama ve yetki devri geçersiz ve etkisizdir.
23. Elektronik Ticaret Anlaşması.
Web Sitesi, Hizmetler ve Ürünler ile ilgili tüm işlemler elektronik ortamda yürütülebilir ve yürütülebilir. Web Sitesi aracılığıyla gerçekleştirilen her türlü iletişimin kaydını tutabiliriz. Tüm elektronik kayıtlar, alıcıya uygun şekilde gönderildiğinde gönderilmiş sayılır ve kayıt, gönderenin kontrolü dışında bir bilgi işlem sistemine girer veya kayıt, alıcının kontrolü altındaki bir bilgi işlem sisteminin bir bölgesine girer. Tüm elektronik kayıtlar, alıcının elektronik kayıtları veya gönderilen türdeki bilgileri almak amacıyla atadığı veya kullandığı bir bilgi işleme sistemine, bu sistem tarafından işlenebilir bir biçimde ve alıcının bu sistem tarafından işlenebilir bir biçimde girdiğinde alınır. elektronik kaydı geri alabilir.
24. İhtiyati Tedbir.
Bu Hizmet Koşullarının herhangi bir ihlalinin veya ihlalinin Goldors’un anında ve onarılamaz zararlara ve zararlara yol açabileceğini kabul ve beyan edersiniz. Sonuç olarak, Goldors, bu Hizmet Koşullarının herhangi bir ihlali veya ihlaliyle ilgili olarak (geçici kısıtlama kararları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) derhal ihtiyati tedbir alma hakkına sahiptir ve kendi takdirine bağlı olarak derhal ihtiyati tedbir talep edebilir. Goldors’un hukuken veya hakkaniyet çerçevesinde kullanabileceği diğer tüm çözüm yollarına ek olarak, Goldors bu Hizmet Koşullarındaki herhangi bir şartın belirli bir şekilde yerine getirilmesini isteyebilir.
25. Bölünebilirlik.
Bu Hizmet Şartları, geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde uygulanacaktır. Herhangi bir nedenle bu Hizmet Koşullarının herhangi bir hükmünün yürürlükteki yasalara göre herhangi bir ölçüde geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, (a) söz konusu hüküm, aynısını geçerli, uygulanabilir kılmak için makul olarak gerekli olduğu ölçüde yorumlanacak, yorumlanacak veya yeniden düzenlenecektir. ve bu hükmün altında yatan asıl niyetle tutarlıdır ve (b) bu tür geçersizlik veya uygulanamazlık, bu Hizmet Koşullarının diğer hükümlerini etkilemeyecektir.
26. Veri Koruma
26.1. Goldors’un kullanabileceği tüm Kişisel bilgiler Türkiye Cumhuriyeti KVKK, Virginia’nın yerel Veri Koruma mevzuatı, AB Yönetmeliği 2016/679 Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”) hükümlerine ve Veriler kapsamındaki kullanıcı haklarına uygun olarak toplanacak, işlenecek ve tutulacaktır.
26.2 Goldors, herhangi bir Kullanıcı Kullanıcısının Kişisel Verilerini (DPA’da tanımlandığı şekilde) geçerli Veri Koruma Mevzuatına (DPA’da tanımlandığı şekilde) tabi olarak, Sizin adınıza, Hizmetin sağlanmasındaki talimatlarınız ve Hizmet Koşullarının koşulları altında işler. Bilgi İşlem Koşulları burada referans olarak dahil edilmektedir ( “DBA”), ve parti bu şartlar uymayı kabul.
26.3 Yayınlanmış bir gizlilik politikasının sürdürülmesi de dahil olmak üzere insanların içeriğini ve bilgilerini toplamak, kullanmak ve paylaşmak için gerekli tüm bildirimleri, izinleri ve izinleri almaktan ve geçerli yasalara uymaktan siz sorumlusunuz ve bunları güvence altına almalısınız.
26.4 Kullanıcılarımızdan herhangi birinin ziyaretçisi, kullanıcısı veya müşterisiyseniz ve Kişisel Bilgilerinizle ilgili herhangi bir talepte veya soruda bulunmak istiyorsanız, lütfen bu Kullanıcı(lar) ile doğrudan iletişime geçin. Örneğin Goldors tarafından Kullanıcıları adına işlenen hatalı bilgilere erişmek, bunları düzeltmek, değiştirmek veya silmek isterseniz, lütfen sorunuzu ilgili Kullanıcıya (bu verilerin “Kontrolörü” olan) iletin. Herhangi bir Kullanıcı Kullanıcısının Kişisel Bilgisini kaldırmamız istenirse, bu talebe otuz (30) gün içinde yanıt vereceğiz.
27. Geçerli Kanun.
Bu Hizmet Koşulları, kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın, Virginia Eyaleti yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Bu Hizmet Koşulları veya Web Sitesi, Hizmetler ve Ürünlerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili veya bunlarla bağlantılı herhangi bir iddia veya dava nedeni için münhasır yargı yetkisini Türkiye cumhuriyeti Antalya mahkemelerinin kabul etmektesiniz.
28. Akit Taraf
Bu Sözleşmeye giren Goldors kuruluşu ve kullanıcı bildirimlerinin adresi ülkenize bağlıdır ve kullanıcının faturasında aksi belirtilmedikçe aşağıdakilere göre tanımlanmalıdır: